Home » Mẫu hoa ướp và phụ liệu » Mẫu phụ liệu cắm hoa

Mẫu phụ liệu cắm hoa

Bộ sưu tập các mẫu phụ liệu cắm hoa bao gồm: hoàng anh, bibi, dương sỉ, lá canh, lá hồng, lá đề, lưu ly, mắt nai, mi mo sa, nguyệt quế, rong đá, sao tím…

 

HOTLINE

Đặt mua qua điện thoại

Phone Call

EMAIL

Đặt mua qua Mail

Sent Mail

chat

Nhắn tin qua Facebook

Chat now

Lá chanh – hồng – đề – mimosa – lưu ly

mi-mo-sa
luu-ly-moc
la-hoa-hong
la-de
la-chanh-nhat
la-chanh-dam

 

 

Lá Dương sỉ

duong-si-tron
duong-si

 

 

Hoàng anh

hoang-anh-cam
hoang-anh-hong
hoang-anh-trang
hoang-anh-la-xanh
hoang-anh-vang
hoang-anh-xanh-duong
hoang-anh-do

 

 

Rong đá

rong-da-dam
rong-da-nhat

 

 

Bi Bi

bi-bi-xanh-nhat
bi-bi-tim
bi-bi-do

 

 

Mắt nai

mat-nai-xanh
mat-nai-trang
mat-nai

 

 

Sao tím

kr
kr
kr
kr
kr
kr

 

Các loại Cỏ & Bông

co-duoi-chon
bo-xoi
bong-choi

 

 

Nguyệt quế

nguyet-que-nhat
nguyet-que-dam