Home » Mẫu hoa ướp và phụ liệu » Mẫu phụ liệu cắm hoa

Mẫu phụ liệu cắm hoa

Bộ sưu tập các mẫu phụ liệu cắm hoa bao gồm: hoàng anh, bibi, dương sỉ, lá canh, lá hồng, lá đề, lưu ly, mắt nai, mi mo sa, nguyệt quế, rong đá, sao tím...

  • Công sản xuất: ướp hóa thủy.
  • Thời gian bảo quản: 5 đến 10 năm.

 

 

HOTLINE

Đặt mua qua điện thoại

Phone Call

EMAIL

Đặt mua qua Mail

Sent Mail

chat

Nhắn tin qua Facebook

Chat now

Lá chanh - hồng - đề - mimosa - lưu ly

Lá Dương sỉ

Hoàng anh

Rong đá

Bi Bi

Mắt nai

Sao tím

kr
kr
kr

Các loại Cỏ & Bông

Nguyệt quế