Home » Mẫu hoa ướp và phụ liệu » Mẫu hoa Hồng ướp

Mẫu hoa hồng ướp

Bộ sưu tập hoa hồng ướp gồm nhiều màu sắc đa dạng: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, hồng, màu kem, màu cam…

  • Xuất xứ: Đà Lạt.
  • Loại hoa: Hoa tươi ướp.
  • Thời gian bảo quản: 5 đến 10 năm.
  • Kích thước hoa (đường kính trung bình): 3 – 4 cm.

HH01

Hoa hồng ướp - Mẫu 01
Hoa hồng ướp – Mẫu 01

HH05

Hoa hồng ướp - Mẫu 05
Hoa hồng ướp – Mẫu 05

HH02

Hoa hồng ướp - Mẫu 02
Hoa hồng ướp – Mẫu 02

HH06

Hoa hồng ướp - Mẫu 06
Hoa hồng ướp – Mẫu 06

HH03

Hoa hồng ướp - Mẫu 03
Hoa hồng ướp – Mẫu 03

HH07

Hoa hồng ướp - Mẫu 07
Hoa hồng ướp – Mẫu 07

HH04

Hoa hồng ướp - Mẫu 04
Hoa hồng ướp – Mẫu 04

HH08

Hoa hồng ướp - Mẫu 08
Hoa hồng ướp – Mẫu 08